Zomrel bývalý provinciál saleziánov a redaktor Zasväteného života don Štefan Turanský

Zomrel bývalý provinciál saleziánov a redaktor Zasväteného života don Štefan Turanský
13. augusta 2020 andreas

Slovenskí saleziáni s bolesťou prijali správu, že neočakávane zomrel dnes vo veku nedožitých 64 rokov ThDr. Štefan Turanský, PhD. SDB, bývalý provinciál Saleziánov don Bosca na Slovensku a bývalý člen hlavnej rady saleziánov. V Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov kňazského života. V rokoch 2005 až 2008 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, v marci 2008 bol na generálnej kapitule saleziánov zvolený za člena hlavnej rady, kde do roku 2010 pôsobil ako radca pre región Strednej a severnej Európy.

Don Štefan Turanský zomrel náhle počas oddychového pobytu na Orave, na ktorom bol aj so spolubratmi zo svojej saleziánskej komunity z Bratislavy-Mamateyovej.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.


Krátky životopis zosnulého

Salezián kňaz ThDr. Štefan Turanský, PhD. sa narodil v slovenskej rodine v Selenči vo Vojvodine 11. septembra 1956. Po skončení gymnázia v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdia si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil na kňaza. V roku 1990 prišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko. Najdlhšie pôsobil v Žiline, kde bol aj direktorom komunity. V roku 2001 získal na RKCMBF UK v Bratislave doktorát z posvätnej teológie. Svoju doktorandskú prácu z oblasti zasväteného života publikoval pod názvom Krehkosť duchovného povolania (vydavateľstvo Don Bosco). Bol tiež direktorom saleziánov študentov teológie v Bratislave, od 15. augusta 2005 do marca 2008 bol provinciálom slovenských Saleziánov dona Bosca, následne tri roky bol členom hlavnej rady. V ostatných rokoch žil a pôsobil v saleziánskej komunite v Bratislave-Mamateyovej.

Rastislav Hamráček SDB

The post Zomrel bývalý provinciál saleziánov a redaktor Zasväteného života don Štefan Turanský appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)