Nedeľa, 9. augusta

Nedeľa, 9. augusta
9. augusta 2020 andreas
Keď učeníci uvideli Ježiša kráčať po mori, vydesili sa. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: “Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!” (Mt 14,22-33)