Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? (Mt 18, 1)

Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? (Mt 18, 1)
8. augusta 2020 andreas

(Vladimír Varga) Túžba po „veľkosti“ človeka je vlastná už od jeho stvorenia. Človek chcel byť „veľký“, tak odtrhol jablko, človek chcel byť „veľký“, tak postavil babylonskú vežu, človek chce byť „veľký“, tak ohovára, človek chce byť „veľký“, tak sa hnevá na iných… Ježiš nám priniesol realitu Božej veľkosti. Tá spočíva v službe druhým. V ničom inom. Aj apoštoli sa pýtali, lebo chceli byť „veľkí“. Pýtajme sa to isté Ježiša, hoc aj každý deň!

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)