Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo… (Mt 22, 29)

Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo… (Mt 22, 29)
7. augusta 2020 andreas

(Vladimír Varga) Ako často počúvame v Cirkvi o tom, ako je nutné čítať a počúvať Božie slovo. A fakt, že je pre mnohých kresťanov veľmi ťažké nájsť si na túto činnosť čas, len potvrdzuje význam a dôležitosť tejto skutočnosti. Ak nečítame a nepočúvame Božie slovo, nemôžeme vedieť správne žiť. V našom živote je tak veľa omylov a nepoznanie Boha. Alebo v priamej úmere: Čím viac čítame a počúvame Božie slovo, tým menej sa v živote mýlime a tým viac spoznávame Boha.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)