To najlepšie zo stredoveku v inovatívnom projekte 21. storočia

To najlepšie zo stredoveku v inovatívnom projekte 21. storočia
6. augusta 2020 andreas

„Start-up dvanásteho storočia v štýle dvadsiateho prvého“, týmto slovami opisujú sestry cisterciánky z opátstva Boulaur vo francúzskej Okcitánii na juhozápade Francúzska ambiciózny projekt obnovy svojho kláštora.

Ako dar Božej prozreteľnosti sa javí nedávne oznámenie plánovanej rekonštrukcie za štyri milióny eur v starobylom priorstve Fontevrist, v malej chudobnej francúzskej dedinke. Pamiatka z 12. storočia, ktorá je domovom cisterciánskych sestier od roku 1949, je vo veľmi zlom stave, preto sa rozhodli pre jej rekonštrukciu.

Práce začali na konci karantény koronavírusu a zahŕňajú rekonštrukciu veľkej maštale pre dobytok a výrobne na syry, džemy, paštéty, múku a ďalšie výrobky. Cieľom je obnovenie kláštornej farmy na pozemku s rozlohou 45 hektárov s ovocnými stromami, kravami, ošípanými a produkcia výrobkov s používaním vlastných zdrojov.

Odvážny projekt s názvom „Farma 21“ je jednou z mnohých aktivít komunity v Boulaur, do ktorej v posledných rokoch pribúda okolo päť nových postulantiek ročne. K súčasným 27 členkám, s priemerným vekom 45 rokov, pribudnú v septembri ďalšie štyri. „Je to pre nás veľká milosť v dobe, keď je všade nedostatok povolaní, ale zároveň aj zodpovednosť postarať sa o všetky tieto ženy, o ich základné potreby, zdravie a odpočinok,“ uviedla pre National Catholic Register sestra Anna, supervízorka projektu.

Už ubehlo päť rokov odvtedy, čo rehoľníčky, riadiace sa regulou sv. Benedikta, začali uvažovať nad možnosťami, ako zvýšiť produkciu a získať prostriedky, ktoré by im zároveň umožnili vytvoriť stabilný a atraktívny priestor v relatívne chudobnom a izolovanom regióne. Nápad vzbudil veľké nadšenie v celom regióne aj na iných miestach. Prezentačné video z r. 2019 zožalo na sociálnych sieťach aj v tradičných médiách veľký úspech. Odvtedy začali prúdiť prostriedky z kresťanskej crowdfundingovej platformy CredoFunding, ale rehoľníčky stále potrebujú milodary na uskutočnenie ich zámeru.

„Celé leto budú prebiehať participatívne projekty, dobrovoľníci budú z hliny vyrábať tehly na stavbu stien maštale. Medzi nimi aj niekoľko neveriacich, ktorých oslovilo nadšenie komunity a najmä odvážnosť čisto ženského diela,“ dodáva sestra Anna.

Sestry už nadviazali kontakty s ďalšími spoločenstvami, združeniami a podnikmi, ktoré ich chcú nasledovať, každý svojím osobitným spôsobom. V čase, keď je miesto žien v Cirkvi predmetom mnohých diskusii a nástrojom na dosiahnutie politických zámerov, tento projekt pripomína, že kláštorný život vždy ponúkal ženám možnosť naplno a slobodne rozvíjať svoj potenciál.

Sektor poľnohospodárstva, ktorý sa stal takmer výlučne doménou mužov, stáročia zabezpečoval ekonomickú nezávislosť ženských rádov. „V našom cisterciánskom ráde bolo v 12. storočí zvykom, že opátky na koňoch navštevovali svoje pôsobiská,“ hovorí sestra Anna. Hoci sa sestry usilujú podporovať ženské nápady, trvajú na svojom inkluzívnom prístupe. Tešíme sa zo spolupráce s mužmi a z ich výnimočných schopností, ale zároveň nechceme byť obmedzované a nechceme, aby nás považovali za malé sestričky, ktoré nie sú schopné tvoriť veľké projekty,“ uviedla sestra. „Vieme, že to dokážeme, ale vyžaduje to tvrdú prácu, jednotu a jasné smerovanie. A vždy s Pánom,“ dodala.

„Chceme zostať verné metódam, ktoré mali dopad na hospodárstvo 12. storočia, ale s výdobytkami 21. storočia. Nebudeme používať záprah volov ako voľakedy, ale našim americkým priateľom sa určite bude páčiť náš traktor značky John Deere,“ hovorí so smiechom sestra Anna a dodáva, že ako v dobe budovania katedrál, ich cieľom je podpora charakteru súčasnej kultúry prostredníctvom umeleckých a architektonických nápadov a ochrana a zveľaďovanie krajiny. „Tento nápad si vyžaduje veľkú investíciu, ale naším úmyslom nie je len zabezpečenie si živobytia na nasledujúcich tridsať rokov. Chceme budovať pre večnosť a vystavať trvácne historické miesto, ktoré sa zachová pre budúce generácie. Stredovek je výborným príkladom takéhoto zmýšľania.“

V tomto duchu je v projekte „Farma 21“ plánovaná aj výstavba veľkej knižnice, kde budú uchovávané najvzácnejšie rehoľné rukopisy, najmä z 13. a 14. storočia. Ako rozvoj kláštorov v stredoveku umožnil Cirkvi rásť a formovať udržateľnú západnú kultúru, sestra Anna si myslí, že Evanjelium sa môže zakoreniť v súčasnej európskej kultúre iba cez obnovu kláštorného života, ktorý sa dokáže dotknúť moderných duší.

Dôležitým aspektom projektu sú výhody pre miestnych obyvateľov. Keď sa z opátstva stane zaujímavé kultúrne a turistické miesto, sestry z Boulaur veria, že to pomôže miestnym podnikom a podporí sa tak vytvorenie nových pracovných miest. Takisto chcú poskytnúť priestor, kde si budú môcť nakúpiť potraviny miestni obyvatelia, ktorí nemôžu tak jednoducho ísť na nákup do mesta. Úžitok by mohol pocítiť celý región, ktorý je stále dosť chudobný.

„Obyvatelia regiónu citlivo vnímajú naše aktivity, pretože si na výstavbu opátstva vyberáme hlavne miestne podniky a uprednostňujeme malé distribučné siete a priamy predaj miestnych kvalitných výrobkov. Chceli by sme si novým spôsobom zarábať na živobytie a zároveň podporiť čo najväčšie množstvo ľudí s ohľadom na vývoj našej spoločnosti,“ zakončila sestra Anna.

Zuzana Morávková

The post To najlepšie zo stredoveku v inovatívnom projekte 21. storočia appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)