Minorita je menovaný za pomocného biskupa v Moskve

Minorita je menovaný za pomocného biskupa v Moskve
5. augusta 2020 andreas

Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa pre Arcidiecézu Matky Božej v Moskve pátra Nikolaja Gennadeviča Dubinina z rehole minoritov, doterajšieho gvardiána Konventu sv. Antona Divotvorcu v Sankt Peterburgu.

V rámci Rádu menších bratov konventuálov je páter Nikolaj Gennadevič Dubinin členom Generálnej kustódie sv. Františka Assiského v Rusku, ktorú v rokoch 2005-2018 viedol ako jej generálny kustód.

47-ročný P. Nikolaj Gennadevič Dubinin OFM Conv. pochádza z Novošachtinska v oblasti Rostova. Teologické štúdiá absolvoval vo formačných strediskách minoritov v Poľsku. Celoživotné rehoľné sľuby zložil v roku 1998 a  kňazskú vysviacku prijal v roku 2000. Vyššie štúdiá špecializované na liturgiku absolvoval v r. 2002-2005 v Padove.

Od r. 2009 je páter Nikolaj Dubinin predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených v rámci Ruska. Je profesorom liturgiky a homiletiky v Katolíckom veľkom seminári Panny Márie, Kráľovnej apoštolov v Sankt Peterburgu a sekretárom Liturgickej komisie v rámci Konferencie katolíckych biskupov Ruska. Od roku 2005 je riaditeľom františkánskeho vydavateľstva v Moskve.

Arcidiecéza Matky Božej v Moskve slúži veriacim latinského obradu. Od roku 2007 je na jej čele arcibiskup Paolo Pezzi talianskej národnosti, člen spoločnosti apoštolského života Kňazské bratstvo misionárov sv. Karola Boromejského.

Zdroj: Vatican News, jb

The post Minorita je menovaný za pomocného biskupa v Moskve appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)