Nedeľa, 2. augusta

Nedeľa, 2. augusta
2. augusta 2020 andreas
Ježiš vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.Všetci jedli a nasýtili sa. (Mt 14,13-21)