Tam ho ukrižovali… (Jn 19, 18)

Tam ho ukrižovali… (Jn 19, 18)
1. augusta 2020 andreas

(Vladimír Varga) Ukrižovanie človeka bolo symbolom najväčšieho spoločenského poníženia. Vďaka Ježišovi sa ukrižovanie človeka stalo symbolom najväčšej služby človeku. Tento paradox musí byť neoddeliteľnou súčasťou života kresťana, ale nielen v akceptácii služby Ježiša Krista. Stáva sa výzvou k osobnému „ukrižovaniu“ v službe druhým. Každodenne máme niekoľko možností na takúto službu „ukrižovania“ pre druhých. Napr. tým, že neodpoviem zlom na zlo, ktoré sa mi dostalo od druhého.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)