Lebo kde sú dvaja alebo traja… (Mt 18, 20)

Lebo kde sú dvaja alebo traja… (Mt 18, 20)
28. júla 2020 andreas

(Vladimír Varga) Veľmi dôležitý prísľub pre Cirkev, ale najmä pre naše rodiny. Autentickosť a silu tohto Ježišovho prísľubu sme zažili v čase, keď sme sa nemohli stretávať vo svojich chrámoch, ale o to viac sme si uvedomovali dôležitosť a význam našej rodinnej domácej cirkvi. Kiež by sme nikdy nezabudli na túto skúsenosť a na tento Ježišov prísľub. Kiež by sme zostali okrem chrámu zjednotení v modlitbe s Ježišom v našich rodinách aj v čase slobody.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)