Sledujete božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho zo seminárnej kaplnky v Užhorode. Po nej bude nasledo

Sledujete božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho zo seminárnej kaplnky v Užhorode. Po nej bude nasledo
19. júla 2020 andreas