Sú slepými vodcami slepých. (Mt 15, 14)

Sú slepými vodcami slepých. (Mt 15, 14)
16. júla 2020 andreas

(Marián Sterančák) Počujeme, že farizeji sa pohoršujú nad Ježišom. Odmietajú prijať zmenu, ktorá sa týka náboženského života. Tým strácajú svoje postavenie duchovných vodcov národa a Ježiš ich označuje za slepých vodcov. My vieme, že druhého môže dobre viesť iba ten, kto sa dokáže pozerať na všetko z Božej perspektívy. Musíme uvažovať, kým sa vo svojom živote dávame viesť. Svätý apoštol Ján vo svojom prvom liste nás upozorňuje: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.“ Prosme o dar rozlišovania, aby sme dokázali rozlíšiť súčasných „slepých vodcov“ a mali aj odvahu odmietnuť ich vedenie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)