… lebo Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť.“ (Mt 14, 4)

… lebo Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť.“ (Mt 14, 4)
14. júla 2020 andreas

(Marián Sterančák) Každý skutok má svoje dôsledky. Každé slovo má svoje dozvuky. Ak vie človek usmerňovať chod svojich myšlienok, ak dokáže ovládať svoje vášne a náruživosti, jeho slovo môže prinášať radosť a šťastie ľuďom, a z jeho skutkov môžu mať ľudia mnoho úžitku. Ak sa však človek stane hračkou svojich vášní a náruživostí, ak temné sily zla zastrú hmlou rozhľad jeho rozumu a oslabia moc jeho vôle, potom môže z jeho slov vyrásť bolesť a žiaľ, potom ovocím jeho skutkov môže byť hanba a strach, bieda a smrť. A toto môžeme vidieť v dnešnom Božom slove. Ján musel počítať, že za to napomenutie, ktoré adresoval Herodesovi a jeho nezákonnej manželke, ho môže čakať jedine tvrdý trest. Napriek tomu nešiel do kompromisu. Čo to znamená pre nás? Musíme si osvojiť to, čo miloval Ježiš aj Ján Krstiteľ. Pravdu a dobro.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)