… oddelia zlých od spravodlivých… (Mt 13, 49)

… oddelia zlých od spravodlivých… (Mt 13, 49)
10. júla 2020 andreas

(Marián Sterančák) Človek denne prijíma mnoho informácií. Na niektoré hneď zabudne, iné zanechajú akúsi matnú spomienku. No tie, ktoré sa ho osobitným spôsobom dotýkajú, použije pre vlastné dobro. Ježiš nám dnes dáva veľmi dôležitú informáciu. Hovorí o nebeskom kráľovstve, ktoré sa raz má stať naším trvalým domovom. A my potrebujeme len prijať túto informáciu do svojho srdca, prijať ju za svoju pre svoje vlastné dobro. Prepodobný Simeon Nový Bohoslovec raz povedal: „Ak chceš, aby k tebe prišlo Božie kráľovstvo, kajaj sa! Ak sa nepokajáš, hocikoľko budeš hovoriť ,príď kráľovstvo tvoje‘, ono nepríde k tebe.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)