A u koho bolo zasiate do dobrej zeme… (Mt 13, 23)

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme… (Mt 13, 23)
6. júla 2020 andreas

(Marián Sterančák) Istá legenda hovorí o staručkom slepom biskupovi, ktorý bol zajatý nepriateľmi kresťanskej viery. S okovami na rukách, obklopený katmi, im začal hlásať Kristovo učenie. Tí však s posmechom počúvali jeho slová. A keď s plačom dokončil svoju reč, ozvali sa kamene. Zo skál bolo počuť: „Amen!“ (Tak je.) A pohania, ktorí počuli tento hlas, zľakli sa a stali sa kresťanmi. Táto legenda má svoje mravné jadro. Aj tvrdé a mŕtve srdce ožije silou Božieho slova. Sme pozvaní odpovedať svojím životom na toto evanjelium. Preto prosme nášho Pána Ježiša Krista, aby nás urobil schopných byť dobrou, úrodnou pôdou pre Božie slovo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)