Rektor Pápežského slovenského kolégia píše o sv. Cyrilovi a Metodovi

Rektor Pápežského slovenského kolégia píše o sv. Cyrilovi a Metodovi
5. júla 2020 andreas
Znalosť reči, dosiahnuté vzdelanie a evanjeliové zanietenie, ktoré misiu predchádzali i sprevádzali sú jasnými znakmi, že sv. Konštantín-Cyril a Metod neboli nejakými naivnými potulnými kazateľmi, ale že sa na svoju misiu pripravovali so všetkou vážnosťou a prikladali jej nesmierny význam, píše rektor Pápežského slovenského kolégia.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/