Nedeľa, 5. júla

Nedeľa, 5. júla
5. júla 2020 andreas
Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.” (Mt 11,25-27)