Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b – 9)

Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b – 9)
3. júla 2020 andreas

(Slavomír Jusko) Poslucháči očakávali od Ježiša kázanie, ale on im začne rozprávať príbeh o rozsievaní či priebehu jarnej sejby. Poslucháči sú postavení pred otázku, prečo im to hovorí, čo má ornica a akýsi sedliak spoločné s nimi. Tým, ktorí pochopili, dôjde, že Ježiš je ten rozsievajúci sedliak a oni sú tá ornica, a že je to obraz celého dňa vrátane tejto večernej reči. Ohlasovanie Božieho kráľovstva a jeho rozdielne prijímanie sú tu prirovnané k sejbe. Amen.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)