Piatok, 3. júla – SV. TOMÁŠ

Piatok, 3. júla – SV. TOMÁŠ
3. júla 2020 andreas
Týždeň po zmŕtvychvstaní Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20,19-31)