Štvrtok, 2. júla

Štvrtok, 2. júla
2. júla 2020 andreas
Peter povedal: “Teraz už naozaj chápem, že Boh nikoho neuprednostňuje,ale že v každom národe je mu milý ten, ktorý si ho ctí a konáspravodlivo.” (Sk 10,1-35)