Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka. (Mt 12,46 – 13,3a)

Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka. (Mt 12,46 – 13,3a)
2. júla 2020 andreas

(Slavomír Jusko) Nepriamo z tejto odpovede vyplýva, že – prinajmenšom v tejto chvíli – Ježiš nemá oporu vo vlastnej rodine. Ježiš nemá nič proti rodinnému životu, ale otázky viery a Božieho kráľovstva sú pre neho zásadnejšie. Do nich nemá čo hovoriť ani rodina. V evanjeliu sú výroky, ktoré predpovedajú roztržky v rodinách pre Ježiša a to, čo učí. Do takejto situácie hovorí, že je tu niečo dôležitejšie a vážnejšie ako pokoj v rodine. Amen.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)