Jezuiti sa tešia z 18 diakonov vysvätených v Ríme – rozhovor so Samuelom Jackaničom

Jezuiti sa tešia z 18 diakonov vysvätených v Ríme – rozhovor so Samuelom Jackaničom
30. júna 2020 andreas

V sobotu 27. júna prijalo v Ríme diakonskú vysviacku 18 jezuitských školastikov z Medzinárodného kolégia Najsvätejšieho mena Ježiš. Boli medzi nimi aj Samuel Jackanič zo Slovenskej provincie a Petr Hruška z Českej provincie Spoločnosti Ježišovej. Svätiteľom bol kardinál Michael Czerny SJ, ktorý súčasne vysvätil aj dvoch kňazov.

Slávnosť v Kostole Najsvätejšieho mena Ježiš sa konala o 15. hodine popoludní za zatvorenými dverami, s obmedzeným počtom hostí, s rúškami na tvárach a ďalšími prísnymi opatreniami proti epidémii. Koncelebrovala stovka kňazov vrátane generálneho predstaveného jezuitov pátra Artura Sosu Abascala, rektora Kolégia Del Gesù pátra Orlanda Torresa a delegáta pre Rímske domy pátra Johana Verschuerena. 

Samuel Jackanič, ktorý je gréckokatolík, bol ako diakon oblečený do rúcha byzantského obradu. Na slávnosť mu pricestovali rodičia z Vechca pri Vranove nad Topľou. Počas slávnosti mu pri prvom obliekaní diakonskej štóly asistoval rehoľný spolubrat páter Olexij Kurzakov. Medzi koncelebrantmi boli viacerí slovenskí jezuiti pôsobiaci vo Večnom meste.

Kardinál Michael Czerny, titulárny arcibiskup Beneventa, ktorý je podsekretárom Sekcie pre  migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v homílii svätencom pripomenul ich službu pri vytváraní cirkevného spoločenstva v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Pre kanadského jezuitu s českými koreňmi, ktorý sám prijal biskupské svätenie len v októbri minulého roka, to bola prvá vysviacka, ktorú udeľoval.

Mladých jezuitov mal pôvodne svätiť v termíne 14. apríla arcibiskup Cyril Vasiľ, ale z dôvodov pandémie sa slávnosť konala v novom termíne a so svätiteľom priamo z Ríma. Samuel bol jedným z mála, ktorým mohli pricestovať najbližší príbuzní. Rodiny a priatelia ostatných svätencov mali možnosť sledovať vysviacku cez internetový videoprenos.

Noví diakoni a kňazi pochádzajú okrem Slovenska a Česka aj z Maďarska, Rakúska, Ukrajiny, Indie, Vietnamu, Číny, Srí lanky, bangladéša, Konga, Madagaskaru a Rwandy. V tomto roku tvorilo 50-člennú komunitu Medzinárodného jezuitského kolégia Gesù 32 národností.

V nedeľu 28. júna sa Samuel Jackanič spolu s rodičmi a niekoľkými priateľmi poďakovali za dar diakonátu pri slávnostnej liturgii v kaplnke Izieb svätého Ignáca (Camerette di Sant´Ignazio di Loyola). Predsedal novokňaz P. Vjačeslav Okun SJ z Ukrajiny.


Samuel Jackanič pochádza z obce Vechec v okrese Vranov nad Topľou. Vyrastal vo východnom gréckokatolíckom obrade. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2010 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Krakove a po nich tzv. magisterka (pastoračná prax deliaca filozofické a teologické štúdiá), ktorú vykonával v Bratislave, kde sa venoval pastorácii študentov a správe provinčnej webovej stránky.

Základné teologické štúdiá absolvoval na jezuitskej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde bol členom jezuitského kolégia Collegio Internazionale del Gesù. Pravidelne spolupracoval so Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News prípravou rubriky zo života gréckokatolíkov.

Samuel má pred sebou vyššie teologické štúdiá v Paríži na jezuitskej univerzitnej fakulte Centre Sèvres. Ako prezradil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, počas najbližších dvoch rokov sa zameria na dogmatickú teológiu, pričom ho ako gréckokatolíka zvlášť zaujíma ekleziológia vo vzťahu k východným katolíckym cirkvám. 

Fotogaléria z vysviacky – Facebook

Rozhovor s diakonom nájdete na oficiálnej stránke Vatican News.

Zdroj: Vatican News, jb

The post Jezuiti sa tešia z 18 diakonov vysvätených v Ríme – rozhovor so Samuelom Jackaničom appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)