V Trnave sa rozlúčili so želivským opátom Ignácom Kramárom OPraem

V Trnave sa rozlúčili so želivským opátom Ignácom Kramárom OPraem
27. júna 2020 andreas

So zosnulým emeritným želivským premonštrátskym opátom Bronislavom Ignácom Kramárom, ktorý zomrel 20. júna vo veku 74 rokov, sa Cirkev rozlúčila pohrebnou svätou omšou vo štvrtok 25. júna v zaplnenom trnavskom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa.

Pri slávnosti,  ktorej predsedal trnavský arcibiskup Ján Orosch za koncelebrácie takmer stovky kňazov s účasťou rehoľníkov a rehoľníčok premonštrátskeho rádu, sa v homílii prihovoril želivský opát Jaroslav Jáchym Šimek. Zosnulého opáta Ignáca Kramára pripomenul ako verného nasledovníka sv. Norberta, ktorý zachytil v srdci Ježišovu výzvu: „Vyhýbaj sa zlu, konaj dobro, hľadaj pokoj a utiekaj sa k Božiemu milosrdenstvu“. Ako povedal, v živote opáta Ignáca sa prorocky napĺňalo heslo, ktoré si sám zvolil: „Všetko zlé trpezlivo znášať“ (Durum patientia frango). Bolo to tak až po záver jeho života, keď bol vyše osem rokov pripútaný na lôžko.

Bronislav Ignác Kramár sa narodil 31. októbra 1945 v Slovenskej Novej Vsi pri Trnave. Vyštudoval teológiu v Bratislave a ako 26-ročný začal kňazské pôsobenie v Novom Meste nad Váhom a Čachticiach. V roku 1976 vstúpil do Kanonie premonštrátov v českom Želive. O tri roky zložil tajne večné sľuby do rúk opáta Bohumila Víta Tajovského, ktorý bol v 50. rokoch politickým väzňom. V roku 1999 sa stal jeho nástupcom vo vedení kanonie ako 50. želivský opát. V roku 2013 sa zo zdravotných dôvodov zriekol úradu opáta a vrátil sa na rodné Slovensko. Premonštrátskou rehoľníčkou je aj jeho rodná sestra.

Telesné ostatky zosnulého opáta Bronislava Ignáca Kramára budú uložené do hrobu v jeho rodisku v Slovenskej Novej Vsi.

Zdroj: Vatican News, jb

The post V Trnave sa rozlúčili so želivským opátom Ignácom Kramárom OPraem appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)