Svetový deň modlitby za posvätenie kňazov slávili na Mariánskej hore

Svetový deň modlitby za posvätenie kňazov slávili na Mariánskej hore
20. júna 2020 andreas
Jedenásty ročník Svetového dňa modlitby za posvätenie kňazov sa začal osobitnou modlitbou emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorou obdaril toto celosvetové duchovné podujatie. Svätý Otec František aj tohto roku udelil svoje apoštolské požehnanie všetkým, ktorí Svetový deň modlitby za kňazov organizujú a zúčastnia sa na ňom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/