Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16)

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16)
19. júna 2020 andreas

(Slavomír Palfi) Otcova láska k nám ide do krajnosti. On sám sa mohol stať človekom a zomrieť za nás. Ale on dovolil, aby sa to stalo jeho synovi. Otec nás miluje. A Ježišovo srdce je obrazom Otcovho srdca. Aký väčší dôkaz o Božej láske ešte človek potrebuje? Čo viac ešte mal Otec urobiť, aby nás presvedčil, kým pre neho sme? Otcova láska k nám je taká veľká ako jeho láska k Ježišovi Kristovi. Sám Ježiš to hovorí. „Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17, 23)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)