Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. (Mt 10, 24)

Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. (Mt 10, 24)
18. júna 2020 andreas

(Slavomír Palfi) V televízii sa niekedy stretneme s príbehom, keď žiak zistí niečo, čo nevie ani jeho učiteľ. Aj keď sa to niekedy môže stať aj v reáli, nikdy sa to nestane vo vzťahu k tomu najdokonalejšiemu Učiteľovi Ježišovi Kristovi. A toto je pravda, ktorej potrebujeme uveriť. Že niet dokonalejšieho a lepšieho plánu pre náš život a našu večnosť, ako je Boží plán. Každý iný je nesprávny. „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom.“ (Prísl 9, 10)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)