Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha pozýva mužov do Vysokých Tatier

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha pozýva mužov do Vysokých Tatier
17. júna 2020 andreas
Ako sa už stáva dobrou tradíciou, aj v tomto roku pozývajú členovia Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia) po piaty raz do Vysokých Tatier. Táto pozvánka je určená najmä mužom vo veku 18 – 40 rokov, ktorí hľadajú hlbší zmysel života v službe chorým a núdznym ľuďom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/