Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. (Mt 9, 36)

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. (Mt 9, 36)
15. júna 2020 andreas

(Slavomír Palfi) Boh sa nikdy neteší z ľudského nešťastia. Je plný súcitu s tým, kto trpí. Ak sa stane niečo nepríjemné, aj ľudia, ktorí dovtedy o Boha nemali záujem, často začnú vinu a zodpovednosť zvaľovať práve na neho. Ako to mohol dopustiť, že sa to a to stalo a pod. Ale za utrpenie človeka Boh nemôže. Je to následok našich hriechov. „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia.“ (Jer 29, 11)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)