Ordinár František Rábek vyjadril sústrasť po úmrtí slovenského vojaka 

Ordinár František Rábek vyjadril sústrasť po úmrtí slovenského vojaka 
14. júna 2020 andreas
„Po prijatí správy o úmrtí slovenského vojaka v Holandsku vyslovujem v mene svojom i v mene príslušníkov a veriacich Ordinariátu OS a OZ SR najbližším príbuzným úprimnú sústrasť. Zároveň vyjadrujem ľútosť nad smrťou príslušníka ozbrojených síl. Vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodine, modlím sa za ňu,“ povedal Mons. František Rábek. 

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/