Nesúďte, aby ste neboli súdení. (Mt 7, 1)

Nesúďte, aby ste neboli súdení. (Mt 7, 1)
13. júna 2020 andreas

(Slavomír Palfi) Pred akým súdom nás to Pán varuje? Pred súdom nad ľuďmi. Pretože nevidíme do srdca človeka. A ten, kto bol včera hriešnikom, je dnes už možno v srdci blízko Boha a činí už vo svojom vnútri pokánie. A jeho viera už mohla prevýšiť tú moju. Aj keď navonok ešte nič nevidno. Boh pozná srdce človeka a jemu patrí súd. Od nás chce milosrdenstvo. Súďme radšej sami seba. Toto je Božia vôľa. „Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení.“ (1 Kor 11, 31)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)