Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová. (Mt 9, 17)

Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová. (Mt 9, 17)
12. júna 2020 andreas

(Slavomír Palfi) Boh je stále aktívny. Nie je to tak, že by určil zákony, „spustil“ tento svet ako nejaký program, a teraz sa nečinne pozeral, ako to celé funguje. Nie, Boh stále mocne a aktívne zasahuje do diania vecí, životov ľudí a prichádza s novým požehnaním, novými výzvami, „novým vínom“. Ale to prijme a využije iba ten, kto je „novým mechom“, teda obnovovaný jeho Duchom. Buďme aj my aktívni. „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ (Jn 5, 17)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)