Darované rúška zo Slovenska pomohli v pandémii doma, ale i vo svete

Darované rúška zo Slovenska pomohli v pandémii doma, ale i vo svete
10. júna 2020 andreas
Mnoho exallievov i členov saleziánskej rodiny na Slovensku nezostalo v dňoch pandémie chladnými voči výzvam tohto času a pomáhajú svojim blížnym podľa ich možností. Jednou z príležitostí ako pomôcť bol projekt „Darujme rúško“, ktorého cieľom bolo vyzbierať 10 x 150 rúšok  – ako symbol výročia.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/