Členkám Ordo virginum napísal k ich jubileu posolstvo pápež František

Členkám Ordo virginum napísal k ich jubileu posolstvo pápež František
10. júna 2020 andreas

„Buďte ženami milosrdenstva, expertkami na ľudskosť. Ženami, ktoré veria v revolučnú silu nežnosti a lásky“ – k tomuto vyzýva pápež František zasvätené panny –členky Ordo virginum – v posolstve pri príležitosti 50. výročia obnovenia obradu ich zasvätenia.

Túto formu zasväteného života, ktorá existovala už v časoch apoštolov, obnovil pápež sv. Pavol VI. prostredníctvom Kongregácie pre Boží kult 31. mája 1970. Odvtedy sa takto v Cirkvi zasvätilo vyše 5-tisíc žien.

Pri príležitosti spomínaného jubilea sa mali členky Ordo virginum stretnúť koncom mája v Ríme na 4. medzinárodnom stretnutí. V dôsledku pandémie však bolo podujatie zrušené. Svätý Otec im však napísal  posolstvo, v ktorom pripomína prorockú podstatu ich povolania: zasvätené panny sú obrazom Cirkvi ako Kristovej nevesty:

„Päťdesiat rokov od obnovenia rítu by som vám chcel povedať: neuhaste proroctvo vášho povolania! Ste povolané – nie vašou zásluhou, ale z Božieho milosrdenstva – aby ste vo svojom živote dali zažiariť tvári Cirkvi, Kristovej nevesty, ktorá je pannou, pretože aj napriek tomu, že ju tvoria hriešnici, uchováva celistvou vieru, plodí a dáva rásť novému ľudstvu.

Spoločne s Duchom, s celou Cirkvou a s každým poslucháčom Slova, ste pozvané odovzdať sa Kristovi a povedať mu: «Príď!» (Zjv 22,17), aby ste prebývali v sile darovanej jeho odpoveďou: «Áno, prídem čoskoro!» (Zjv 22,20). Táto návšteva ženícha je obzorom vašej cirkevnej cesty, vašou métou, prísľubom, ktorý je treba prijať každý deň. Takýmto spôsobom «budete môcť byť hviezdami, ktoré orientujú cestu sveta» (Benedikt XVI., Príhovor účastníkom Kongresu Ordo virginum, 15. mája 2008).

Pozývam vás opäť čítať a meditovať texty rítu, kde rezonuje zmysel vášho povolania: ste povolané zakúsiť a dosvedčovať, že Boh nás v jeho Synovi miloval ako prvý, že jeho láska je pre všetkých a má moc premeniť hriešnikov na svätcov. (…)“

Pripomeňme, že zasvätené panny jednotlivo spadajú do právomoci biskupa diecézy, v ktorej žijú. Nevyznačujú sa žiadnym vonkajším znakom, žijú z vlastnej práce v akejkoľvek profesii. Každá z nich podľa svojich možností zdieľa svoje talenty a charizmu i osobitnú pozornosť Cirkvi voči chudobným, trpiacim a vylúčeným. Práve tento aspekt zdôraznil pápež vo svojom posolstve:

„Homília odporúčaná pri obrade zasvätenia vás vyzýva: «Milujte všetkých a uprednostňujte chudobných» (č. 29). Zasvätenie vás rezervuje Bohu bez toho, aby ste sa vzdialili od prostredia, v ktorom žijete a v ktorom ste povolané vydávať vaše svedectvo v štýle evanjeliovej blízkosti (porov. Ecclesiae Sponsae imago, 37-38).

S touto osobitnou blízkosťou mužom a ženám dneška, nech vaše zasvätenie pomôže Cirkvi milovať chudobných, rozpoznať materiálne i duchovné chudoby a pomáhať tomu, kto je najkrehkejší a najbezbrannejší, kto trpí fyzickou či psychickou chorobou, maličkým i starým ľuďom, tým, ktorým hrozí, že budú odsunutí bokom ako na vyradenie.

Buďte ženami milosrdenstva, expertkami na ľudskosť. Ženami, ktoré veria «v revolučnú silu nežnosti a lásky» (apošt. exhort. Evangelii gaudium, 288). Pandémia nás učí, že «je čas odstrániť nerovnosti, uzdraviť nespravodlivosť, ktorá podkopáva korene zdravia celého ľudstva» (Homília na Sviatok Božieho milosrdenstva,19. apríl 2020). To, čo sa deje vo svete, vami lomcuje: nezatvárajte oči a neutekajte preč; prechádzajte utrpením a bolesťou s jemnosťou; vytrvajte v hlásaní Evanjelia plnosti života pre všetkých.“

Zdroj: Vatican News, zk

The post Členkám Ordo virginum napísal k ich jubileu posolstvo pápež František appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)