Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? (Mt 7, 16)

Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? (Mt 7, 16)
9. júna 2020 andreas

(Slavomír Palfi) Pán Ježiš prirovnáva človeka k stromu. A hovorí o tom, kto je falošným prorokom. Byť falošným nie je podľa Božieho poriadku. Mám byť takým, akého ma chce Boh. A prinášať ovocie života podľa toho, čo do mňa vložil. Skúmať svoje povolanie, službu a následne sa do toho vložiť. A ovocie na seba nebude dlho čakať. Ak plním Božiu vôľu, prinášam veľa pravého ovocia. „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia.“ (Jn 15, 8)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)