Slávenie sviatku Božieho Tela bude tento rok iné ako zvyčajne

Slávenie sviatku Božieho Tela bude tento rok iné ako zvyčajne
8. júna 2020 andreas
Slávenie sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi tento rok bude iné ako zvyčajne. Sväté omše s procesiou vo viacerých veľkých mestách nebudú.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/