Prípravy na 26. generálnu kapitulu

Prípravy na 26. generálnu kapitulu
5. júna 2020 andreas

Rím, 15. máj 2020

Prot.No. 0000 071/2020

Drahí spolubratia,

Nech počas tohto veľkonočného obdobia zmŕtvychvstanie Ježiša, nášho Vykupiteľa, posilňuje vašu nádej a radosť! Nech Duch Svätý pokračuje v pohýnaní našich sŕdc a našej Kongregácie ohlasovať evanjelium vždy nanovo.

Na nedávnom stretnutí generálneho vedenia (2. – 7. marca) sme začali oficiálne prípravy na 26. generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v Ríme v Inštitúte Madonna del Carmine „Il Carmelo” (neďaleko letiska Ciampino), od 11. septembra do 7. októbra 2022.

Úvodná fáza generálnej kapituly (Fáza 1) sa uskutoční v každej konferencii (Rozhodnutie 24. generálnej kapituly, 4.4) počas prvej polovice roka 2022 (január až máj). Tieto dátumy budú stanovené v priebehu budúceho roka po konzultácii s koordinátormi konferencií.

Generálne vedenie vymenovalo troch moderátorov a troch členov Centrálnej prípravnej komisie (CPC – DC 801):

  • Brendan Kelly – predseda (generálny sekretár, provincia Dublin)
  • Alberto Eseverri – generálny vikár
  • Rogerio Gomes – generálny konzultor
  • Gianni Congiu – moderátor (predstavený Domu sv. Alfonza, provincia Rím)
  • Kevin O’Neil – moderátor (provincia Baltimore)
  • Joaquim Parron – moderátor (provincia Campo Grande
  • Johannes Römelt – koordinátor Konferencie Európa (provincia Sv. Klement)
  • Grzegorz Ruszaj – kancelária pre komunikáciu (provincia Varšava)

Je zodpovednosťou vedenia každej (vice) provincie a regiónu, aby vymenovali prípravnú komisiu vo svojej jednotke (DC 808). Táto komisia by mala byť vymenovaná čo najskôr, aby mohla spolupracovať s centrálnou prípravnou komisiou (CPC) na príprave kapituly.

Centrálna prípravná komisia (CPC) už začala pracovať. V blízkej budúcnosti bude Komisia kontaktovať každú jednotku Kongregácie a bude žiadať o asistenciu pri analyzovaní súčasného stavu Kongregácie, a či zostávame verní našej misii v duchu nášho zakladateľa, sv. Alfonza (konšt. 108). Generálne vedenie vyjadruje nádej, že všetky jednotky budú aktívne spolupracovať na príprave toho, čo bude historickým momentom v dejinách Kongregácie.

Oficiálne zvolanie 26. generálnej kapituly sa uskutoční v júli 2021 podľa požiadaviek Direktória kapitúl (DC 705, 706). Voľba vokálov na generálnu kapitulu sa môže začať až po oficiálnom zvolaní kapituly (DC 718).

Ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu, že táto informácia sa dostane ku každému spolubratovi a do každej komunity. Uvedomujeme si, že počas tohto náročného času máte mnohé obavy a znepokojenia, keď sa snažíte zvládať obmedzenia a dôsledky pandémie, ktoré sa dotýkajú každého spolubrata a ľudí, ktorým slúžime. Sme radi, že napriek tomuto všetkému si uvedomujete, že vaša spolupráca v tomto procese je dôležitá pre Kongregáciu. 

Nech aj naďalej zažívate radosť evanjelia, ktorú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a dar Ducha Svätého prináša celému stvoreniu. Nech vás naša Matka ustavičnej pomoci vždy sprevádza.

Váš brat vo Vykupiteľovi

Michael Brehl, CSsR., generálny predstavený

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/pripravy-na-26-generalnu-kapitulu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pripravy-na-26-generalnu-kapitulu
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)