Svätý Otec zablahoželal minoritom k 800. výročiu povolania sv. Antona

Svätý Otec zablahoželal minoritom k 800. výročiu povolania sv. Antona
4. júna 2020 andreas

„Nasledujte príklad sv. Antona Paduánskeho“ vyzval pápež František v liste Rádu Menších bratov konventuálov, známych ako minoriti, pri príležitosti slávenia 800 rokov od vstupu tohto svätca do františkánskej rehole. Svojím listom sa Svätý Otec chce pripojiť k oslavám všetkých so želaním, aby ako sv. Anton „videli Pána v každom bratovi, sestre a ponúkli mu útechu, nádej a možnosť stretnúť sa s Božím slovom, a na ňom zakotviť svoj život“.

List pápeža Františka predstavenému minoritov

V liste adresovanom generálnemu predstavenému rádu pátrovi Carlosovi Albertovi Trovarellimu vyjadril pápež František želanie, aby „toto jubileum vzbudilo vo františkánskych rehoľníkoch a v tých, čo sú oddaní sv. Antonovi po celom svete túžbu zakúsiť rovnaký svätý nepokoj, ktorý ho viedol na cestách svetom, aby slovami a skutkami svedčil o Božej láske“.

Podľa slov Svätého Otca príklad sv. Antona pre dobro rodín, chudobných a znevýhodnených, ako aj jeho vášeň za pravdu a spravodlivosť, „môžu vzbudiť ešte aj dnes obetavú angažovanosť v darovaní seba samého v znamení bratstva“. Takto sa obracia Svätý Otec v liste k mladým, pretože ako píše „tento starodávny svätec je moderný a geniálny vo svojich intuíciách a môže byť vzorom k nasledovaniu a dodať plodnosť životnému putovaniu každého z nich“.

Pápež v liste pripomenul aj dôvod vstupu sv. Antona do františkánskej rehole. V roku 1220 bol v portugalskej Coimbre mladý augustinián Fernando, narodený v Lisabone hlboko zasiahnutý mučeníctvom piatich františkánov, zabitých pre vieru v Maroku. S ich príbehom sa rozhodol 16. januára toho roku obrátiť svoj vlastný život.

„Opustil svoju vlasť a vydal sa na cestu, symbol vlastnej cesty duchovného obrátenia,“ píše pápež František. Spomína aj jeho etapu v Maroku, kde „žil odvážne evanjelium v stopách františkánskych mučeníkov“ a neskôr stroskotanie na Sicílii. Tu pápež pripomenul i súčasné stroskotania mnohých bratov a sestier dneška pri talianskych brehoch. Božou prozreteľnosťou sa ďalej mladý Anton stretá so sv. Františkom z Assisi, až napokon zakotví v Padove, „meste, ktoré uchováva jeho telo“.  

Oslavy jubilea v Taliansku až do roku 2022

V padovskej Bazilike sa pri hrobe sv. Antona začala príprava na liturgickú spomienku, ktorá pripadá na 13. júna, modlitbou trinástich dní, teda od minulej nedele, a uzavrie sa slávením tzv. „Tranzitu“ v sanktuáriu Arcella, na mieste, kde sv. Anton v roku 1231 zomrel.

Tradičná nočná „púť sv. Antona“, ktorá bola vždy posledný májový víkend a viedla od svätyne Camposampiero do Baziliky v Padove, sa tento rok konala len virtuálne. Výzvou tohto projektu pod názvom #ConAntonioInCammino bolo spojiť všetky malé pútnické cesty od zapojených ľudí do jednej 800 kilometrovej cesty, ako pripomienku 800. výročia. I po skončení projektu a dosiahnutí cieľa počítadlo kilometrov naďalej pokračuje až do 13. júna a ľudia zapojením svojich malých pútí už dosiahla 3 749 km.

V Taliansku však Rád menších bratov konventuálov oslavy 800 rokov od františkánskeho povolania sv. Antona neobmedzil iba na tento rok. Od minulej soboty sa začala iniciatíva s názvom „Antonio 20-22“, čo je trojročné obdobia osláv (2020-2022), ktoré sa spája i s oslavou stretnutia sv. Antona so sv. Františkom z Assisi.

Budúci rok bratia minoriti chcú uskutočniť „cestu sv. Antona“ zo Sicílie do Padovy. Vychádzať sa bude v januári 2021 z Capo Milazzo na Sicílii, kde sa sv. Anton vylodil, odtiaľ sa prejde do Kalábrie a ďalej cez regióny Bazilikáty, Kampánie, Lácia a Umbrie až do Assisi, kde sa 30. mája uskutoční slávnosť „800 rokov od prvého objatia sv. Františka a sv. Antona“. Púť bude potom pokračovať apeninským polostrovom cez regióny Toskánska, Emilia-Romagna a uzavrie sa v novembri 2021 v benátskom regióne v Padove.

Zdroj: Vatican News, mh, jb

The post Svätý Otec zablahoželal minoritom k 800. výročiu povolania sv. Antona appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)