Keď teda prinesieš svoj dar k oltáru a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. (Mt 5, 23n)

Keď teda prinesieš svoj dar k oltáru a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. (Mt 5, 23n)
3. júna 2020 andreas

(Juraj Danko) Ísť sa zmieriť? To on má prísť. On mi ublížil. Ja som ten ukrivdený. Takéto veci riešime vo svojej mysli. A je to spravodlivé. Ibaže ja som povolaný nehľadať ľudskú, zákonnícku  spravodlivosť. Moja má byť väčšia, podobná Božej. Vtedy to dáva zmysel a ja som bližšie k tomu, aby som vošiel do nebeského kráľovstva.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)