Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5, 7)

Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5, 7)
2. júna 2020 andreas

(Juraj Danko) Pri jednom rozhovore som deti povzbudzoval ku konaniu milosrdenstva. Osobitne jednému chlapcovi som kládol na srdce, že keď v istej veci zo školy (o ktorej som vedel) dosiahol milosrdenstvo, aby ho teraz prejavil svojej sestre. A on ho skutočne prejavil. Dokonca bez vzdoru a zaťatých zubov. Potom som sa ho pýtal, čo cíti. Odpovedal: „Pokoj.“ My zažívame Božie milosrdenstvo. Nebojme sa ho prejaviť, aby sme šírili pokoj. Nie sú azda toto blaženstvá?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)