Pondelok po Turícach slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi

Pondelok po Turícach slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi
1. júna 2020 andreas
Cirkev latinského obradu slávi liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Slávi sa v pondelok po Turíčnej nedeli, tradične označovaný ako Svätodušný pondelok. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí to ustanovila zverejneným dekrétom s podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha z 11. februára 2018.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/