Svedectvá troch zasvätených panien, ktoré pochádzajú zo Slovenska

Svedectvá troch zasvätených panien, ktoré pochádzajú zo Slovenska
31. mája 2020 andreas
Cirkev slávi 50 rokov od znovuobnovenia rádu zasvätených panien – Ordo virginum. Na Slovensku ich je trinásť. Prinášame svedectvá troch zasvätených panien zo Slovenska.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/