Nedeľa, 31. mája – TURÍCE

Nedeľa, 31. mája – TURÍCE
31. mája 2020 andreas
Vzkriesený Kristus povedal učeníkom: “Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” (Jn 20,19-23)