Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do tohto dňa. (Sk 23, 1b)

Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do tohto dňa. (Sk 23, 1b)
27. mája 2020 andreas

(Juraj Danko) Aké krásne vyjadrenie. A nemyslím, že niekto pochybuje o úprimnosti slov sv. Pavla. Zaiste sa o to snažíme všetci. Konať dobro a čo najlepšie. Je to však naozaj dobro i v Božích očiach? Žiaľ, mnohokrát iba v našich. Jeden duchovný otec mi raz povedal, že keď konáš z lásky, nemôžeš zhrešiť. To je princíp i do nášho myslenia a konania. Konajme vždy z úprimnej lásky a aj my budeme môcť tieto Pavlove slova s čistým svedomí povedať o sebe.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)