Vtedy Pavol vzal tých mužov, na druhý deň sa s nimi očistil, vošiel do chrámu a ohlásil, že sa končia dni očisťovania, len čo sa prinesie za každého z nich obeta. (Sk 21, 26)

Vtedy Pavol vzal tých mužov, na druhý deň sa s nimi očistil, vošiel do chrámu a ohlásil, že sa končia dni očisťovania, len čo sa prinesie za každého z nich obeta. (Sk 21, 26)
26. mája 2020 andreas

(Juraj Danko) Aký zdĺhavý proces. Veď trval sedem dní. A tie obety… Trocha komplikované. Teraz mi stačí úprimne vstúpiť do ľútosti, konať pokánie a cez kňaza ešte i na vlastné uši počujem, že mi Boh odpúšťa. A predsa, ako je niekedy ťažko prísť. Radšej by som konal hocičo, len to nie. Boh ma však stále volá. Aj teba. Môžeme stále prísť. Len aby sme to stihli.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)