Nedeľa, 24. mája

Nedeľa, 24. mája
24. mája 2020 andreas
Peter píše: Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. (1 Pt 4,12-16)