… a on vám dá iného Tešiteľa… Ducha pravdy… (Jn 14, 16 – 17)

… a on vám dá iného Tešiteľa… Ducha pravdy… (Jn 14, 16 – 17)
23. mája 2020 andreas

(Peter Pacák) Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči povzbudzuje apoštolov, aby sa nebáli, pretože dostanú Tešiteľa, ktorý s nimi ostane navždy. Často sme zahanbení, keď sa nedokážeme priznať ku Kristovi, napríklad tým, že sa prežehnáme pred jedlom v reštaurácii. Bojíme sa vydávať svedectvo, zastať sa pravdy. Aj nám Ježiš hovorí: „Pokoj vám! … Prijmite Ducha Svätého.“ (Jn 20, 21 – 22) Nech jeho prítomnosť v našich srdciach prináša ovocie lásky, radosti a pokoja.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)