NIČ NIE JE SAMOZREJMOSŤ…

NIČ NIE JE SAMOZREJMOSŤ…
22. mája 2020 andreas

NIČ NIE JE SAMOZREJMOSŤ…

Podporiť činnosť Televízie LUX môžete prostredníctvom QR kódu alebo zaslaním daru na účet:
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2001 3784
špecifický a variabilný symbol: 333

Ďakujeme vám +