Štvrtok, 21. mája – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Štvrtok, 21. mája – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
21. mája 2020 andreas
Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavil svojim učeníkom a povedal: “Choďte, učte všetky národy. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.” (Mt 28,16-20)