Poľská katolícka komunita pod Zoborom si pripomenula krajana svätca

Poľská katolícka komunita pod Zoborom si pripomenula krajana svätca
18. mája 2020 andreas
Svätej omši v poľskom jazyku, ktorú slúžili kňazi zo Spoločnosti Božského Spasiteľa pôsobiaci v Nitre, predsedal páter Artur Stobierski SDS, ktorý je zodpovedný za pastoráciu tejto komunity. V homílii, v ktorej nadviazal na slová z Prvého Petrovho listu, pripomenul postavu sv. Jána Pavla II. ako toho, ktorým bol verným svedkom nádeje.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/