… ktorého vám ja zvestujem. (Sk 17, 3)

… ktorého vám ja zvestujem. (Sk 17, 3)
18. mája 2020 andreas

(Peter Pacák) Všade, kam Pavol prišiel, podľa svojho zvyku tri soboty hovoril o Písmach a svedčil o Mesiášovi. Mnohí počúvali a prijímali slovo s nadšením, ale bolo aj mnoho tých, ktorí sa búrili a brojili proti Pavlovi a jeho učeníkom. Ale tí hlásali vhod-nevhod podľa poverenia, ktoré dostali od Pána. Skrze krst sme túto misiu prijali my všetci. Nemusíme putovať ako Pavol. Stačí, ak náš život bude svedectvom o Kristovi. Ako? Keď každý náš skutok bude preniknutý nekonečnou Božou láskou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)