… ktorý bol od narodenia slepý. (Jn 9, 1)

… ktorý bol od narodenia slepý. (Jn 9, 1)
17. mája 2020 andreas

(Peter Pacák) Človek nemôže vidieť Boha, ale Boh vidí človeka. Slepec pri rybníku Siloe je prototypom všetkých ľudí. Fyzická slepota je obrazom duchovnej slepoty. Zabraňuje človeku vidieť pravdu, ktorá oslobodzuje, nemôže vidieť Boha ako Otca, seba samého ako syna a blížneho ako brata. Je to slepota človeka, ktorý si myslí, že vyžije aj bez Božieho slova.

 

Výraz „od narodenia“ predstavuje stav, vyjadrujúci limity samotnej ľudskej prirodzenosti, v ktorej sa všetci rodíme. Prekročiť ich možno len novým narodením, ktoré je Božím darom. Slepý od narodenia nevie, čo je to svetlo, čo je slnko, aký je svet. Duchovná slepota nám zastiera nesmierne svety. Ale to si človek uvedomí až potom, keď mu Boh otvorí oči. V tomto prípade je uzdravenie výsledkom spolupráce. Uzdravuje Ježišovo slovo, ale jeho moc sa prejavuje vďaka tomu, že slepec uverí a koná podľa neho.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)